12 Apr 2021
18:00  - 19:30

Workshop

Ina Kronenberger (Bremen)

Das literarische Übersetzen aus dem Norwegischen ins Deutsche

Oversettelsesworkshopen med Ina Kronenberger vil sette søkelyset på forskjeller mellom norsk og tysk. Her skal vi jobbe med en forhåndsbestemt oversettelse fra romanen «Lars er lol» av Iben Akerlie og det blir hovedfokus på vanskeligheter ved oversetting fra norsk til tysk ved f. eks. sitater, sangtekster, ordspill. norsk mat osv. Det vil bli satt av tid til å snakke om boktitler, tempusbruk og andre ting som er viktig å tenke på når man oversetter fra norsk. Denne workshopen er rettet mot norskstudentene på lektyrekurset, men alle interesserte er også hjertelig velkomne!

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache online über Zoom statt. Die Zugangsdaten zur Lesung erhalten Sie auf Anfrage bei Elisabeth Petersen.

Zur Anmeldung

Zum Flyer


Veranstaltung übernehmen als iCal